More
  spot_img

  Atomic Swaps hoạt động như thế nào?

  Giả sử Alice và Bob muốn đổi một bitcoin lấy 100 litecoin. Alice có một bitcoin và thích 100 litecoin; Bob có 100 litecoin và thích một bitcoin.

  Để thực hiện trao đổi, trước tiên Bob tạo một dãy số bí mật, một “giá trị toán học”. Sau đó, anh ta cũng tạo ra một hàm băm từ giá trị này và anh ta chia sẻ hàm băm này với Alice mà không phải giá trị của dãy số bí mật.

  Bây giờ Bob tạo một giao dịch bitcoin. Bitcoin này có thể được xác nhận trong một giao dịch tiếp theo bằng hai cách. Hoặc, Alice có thể xác nhận quyền sở hữu bằng chữ ký của cô ấy, kết hợp với giá trị bí mật. Mạng Bitcoin sẽ nhận ra giá trị bí mật nếu nó khớp với hàm băm, được bao gồm trong giao dịch này. Hoặc, Bob có thể xác nhận bằng chữ ký của anh ấy, nhưng chỉ sau hai tuần đã trôi qua.

  Hiện tại, Alice không thể lấy lại bitcoin vì cô ấy không biết giá trị bí mật và Bob không thể nhận bitcoin vì hai tuần chưa trôi qua.

  Atomic Swaps: Are they even a reality? What problems do we ...

  Tiếp theo, Alice tạo một giao dịch litecoin. 100 litecoin bị khóa trong giao dịch này cũng có thể được mở khóa trong một giao dịch tiếp theo bằng hai cách:

  Hoặc, Bob có thể xác nhận quyền sở hữu bằng chữ ký của anh ấy, kết hợp với giá trị bí mật. Hoặc, Alice có thể yêu cầu nó, với chữ ký của cô ấy, nhưng chỉ sau một tuần đã trôi qua.

  Điều này có nghĩa là Bob hiện có thể lấy lại 100 litecoin: Anh ta biết giá trị bí mật. Anh ta chỉ cần làm điều đó trong vòng một tuần, vì sau tuần đó Alice có thể nhận 100 litecoin của mình.

  Bây giờ, nếu Bob yêu cầu 100 litecoin với một giao dịch tiếp theo, anh ta sẽ gửi giá trị bí mật: nó hiện đã được bao gồm trong chuỗi khối Litecoin. Vì vậy, nếu Alice để mắt đến chuỗi khối Litecoin, cô ấy có thể lấy giá trị bí mật và, sử dụng nó để xác nhận bitcoin trên chuỗi khối Bitcoin. (Cô ấy chỉ cần làm điều đó trong vòng hai tuần, trước khi Bob có thể nhận số bitcoin của mình.)

  Thật vậy, Bob chỉ có thể yêu cầu 100 litecoin nếu anh ta để Alice yêu cầu bitcoin của cô ấy: một giao dịch không đáng tin cậy.

  Tương lai của Atomic Swaps

  Khi công nghệ hoán đổi nguyên tử phát triển, chúng ta sẽ thấy sự chấp nhận ngày càng tăng giữa các sàn giao dịch và ví phi tập trung. Tại thời điểm này, chúng tôi đã bắt đầu thấy một số sự quan tâm đối với hoán đổi nguyên tử, chẳng hạn như với Altcoin.io, ví Atomic và ví Liquid.

  Theo Bitcoin Magazine

  Latest stories

  - Advertisement - spot_img

  Xem Thêm