More
  spot_img

  Có phải Bitcoin ETF kém hiệu quả so với BTC giao ngay hay không?

  Nhà phân tích Athanasios Psarofagis của Bloomberg ETF đã chỉ ra trên tài khoản Twitter của mình chi phí lũy tiến hàng năm ước tính của Bitcoin ETF mới được công bố, ước tính khoảng 11%.

  Chi phí lũy tiến của Bitcoin ETF được hỗ trợ tương lai sẽ luôn tương đối cao hơn chi phí lũy tiến của bất kỳ ETF tiền điện tử nào được hỗ trợ vật lý. Do nền tảng của chính quỹ giao dịch trao đổi, ProShares phải đóng hợp đồng tương lai của tháng này và mua các hợp đồng của tháng tới, thường có giá cao hơn.

  Hợp đồng tương lai giao dịch gần ngày hết hạn thường có giá thấp hơn so với các hợp đồng sau. Do hiệu ứng này, hầu như bất kỳ ETF nào được hỗ trợ bởi hợp đồng tương lai đều mua hợp đồng tương lai cao và bán chúng thấp so với tài sản giao ngay.

  Chi phí lũy tiến hàng năm được tính bằng cách so sánh sự khác biệt giữa mức đóng hàng ngày của các hợp đồng tương lai khác nhau. Trong trường hợp của BITO ETF, các nhà phân tích của Bloomberg ETF đã so sánh các hợp đồng tương lai Bitcoin tháng 11 và tháng 12.

  Các quỹ ETF Bitcoin dựa trên các dẫn xuất Bitcoin thay vì tài sản thực tế có thể gây ra vấn đề cho các nhà đầu tư đang tìm cách tiếp xúc trực tiếp với thị trường tiền điện tử thông qua hợp đồng tương lai. Nhưng đôi khi các hợp đồng trong tương lai vượt quá giá của tài sản cơ bản, điều này khiến một số nhà đầu tư thua lỗ gần như ngay khi họ tham gia thị trường.

  Chỉ có một giải pháp cho các vấn đề đi kèm với các quỹ ETF được hỗ trợ trong tương lai, đó là sự chấp thuận của một ETF Bitcoin được hỗ trợ vật lý sẽ liên kết với tài sản giao ngay thay vì các sản phẩm phụ của nó.

  Thật không may, SEC vẫn chưa đưa ra bất kỳ dấu hiệu phê duyệt tiềm năng nào đối với các quỹ ETF Bitcoin được hỗ trợ vật lý. Các chuyên gia khác nhau chỉ ra rằng vấn đề chính với những vấn đề đó là bản chất không được kiểm soát của thị trường tiền điện tử.

  Theo u.today

   

   

   

  Latest stories

  - Advertisement - spot_img

  Xem Thêm