More
  spot_img

  IOTA ra mắt Shimmer Staging Network và giới thiệu phần thưởng Staking

  Quỹ IOTA đã sẵn sàng giới thiệu Shimmer Staging Network và token gốc của nó là SMR. Việc thực hiện Shimmer sẽ cho phép nâng cấp mạng lớn sẽ được xác nhận và thử nghiệm công khai.

  Ngoài việc phát triển, IOTA cũng giới thiệu phần thưởng staking trên mạng của mình. Phần thưởng staking sẽ trở thành một phần của cộng đồng IOTA vì chúng sẽ cho phép các nhà xây dựng và người dùng IOTA tham gia vào việc ra mắt token của mạng Shimmer mà không phải lo lắng về giá thầu tại các cuộc đấu giá hoặc quy trình lựa chọn.

  Sự phát triển mới của IOTA là hai bước quan trọng hướng tới phân cấp hơn nữa và sổ cái đa tài sản có thể được lập trình. Những nâng cấp đầu tiên dựa trên mạng Shimmer dự kiến sẽ sớm được giới thiệu. Hai giải pháp đầu tiên sẽ là các hợp đồng thông minh đa chuỗi và token hóa không phí. Nhiều bản cập nhật sẽ được giới thiệu trong tương lai.

  Trong khi các giải pháp mới đang được phát triển trong chuỗi, Shimmer sẽ được sử dụng như một thử nghiệm cho một cộng đồng nhà phát triển đã có thể bắt đầu xây dựng các trường hợp sử dụng khác nhau cho mạng IOTA. Các nhà phát triển sẽ tập trung vào các giải pháp từ lộ trình phát triển IOTA chính thức, bao gồm các bản cập nhật mạng quan trọng sẽ đảm bảo một tương lai tiềm năng cao cho mạng và các ứng dụng phi tập trung sẽ được xây dựng trên nó.

  Shimmer được thiết kế để cho phép nhiều khả năng hơn cho các nhà xây dựng và nhà phát triển sẽ có thể đẩy ranh giới cho dApps, DeFi và NFTs với việc sử dụng một lớp cơ sở không tính phí và có thể mở rộng. Bản thân mạng sẽ được quản lý độc quyền bởi cộng đồng và sẽ được ra mắt vào đầu năm 2022.

  Theo u.today

   

  Latest stories

  - Advertisement - spot_img

  Xem Thêm