More
  spot_img

  IOTA tiếp tục nghiên cứu tập trung vào tiêu chuẩn hóa DLT

  Mạng IOTA đang chứng kiến rất nhiều hoạt động gần đây với một số cập nhật lớn trên. Trong Bản cập nhật Tiêu chuẩn hóa tháng 11, IOTA cũng đã công bố chương trình nghị sự cho Cuộc họp hàng quý tháng 12 sắp tới.

  Trong cuộc họp Nhóm Quản lý Đối tượng (OMG) cuối cùng, nền tảng thông báo rằng nó đã nghiên cứu một số sáng kiến liên quan đến sổ cái phân tán (DLT). Vào ngày 10 tháng 11, Quỹ IOTA đã phát hành Sách trắng hợp đồng thông minh IOTA (ISC) như một phần của tiêu chuẩn hóa DLT.

  Theo như IOTA 2.0, blog lưu ý rằng Giao thức IOTA phi tập trung có thể sớm sẵn sàng cho quy trình Yêu cầu bình luận (RFC). Vào tháng 10, phiên bản beta của các hợp đồng thông minh đã được IOTA cung cấp trên 2.0 DevNet. Ngay sau đó, nó cũng tuyên bố kết hợp một đa vũ trụ đa tài sản (multi-asset multiverse).

  Trong một cuộc phỏng vấn trước đó, người đồng sáng lập là Dominik Schiener đã nói rằng ông hình dung sẽ nâng cấp hoàn toàn mạng IOTA 2.0 trước cuối năm 2021. Nhưng trước khi IOTA 2.0 chạm mainnet, anh ấy muốn có hợp đồng thông minh trước. Vào tháng 12, IOTA đang nhắm đến việc trình bày và hoàn thiện thông tin Hợp đồng thông minh và xuất bản nó vào năm sau.

  Blog lưu ý rằng Yêu cầu Thông tin (RFI) bao gồm một loạt các câu hỏi kinh doanh, pháp lý và công nghệ để phát triển hơn nữa. Trong khi đó, IOTA cũng đang thu hút phản hồi về Yêu cầu Đề xuất Luồng giao dịch được mã hóa liên kết (LETS) (RFP). Tiêu chuẩn được đề xuất để tạo luồng tin nhắn được liên kết dự kiến sẽ được xem xét trong cuộc họp tháng 12.

  Điều này về cơ bản có thể bao gồm các tính năng như DAOs và NFTs. Ngoài ra, IOTA lưu ý rằng nhóm tên miền tài chính (DTF) đã “làm việc trên RFI cho các loại tiền kỹ thuật số”.

  Theo Lộ trình IOTA, sẽ hỗ trợ tài sản gốc và truyền thông chuỗi chéo là bước tiếp theo để phát hành theo Hỗ trợ EVM &Solidity mở rộng. Và tất nhiên, với mục tiêu lớn là phát hành mainnet. Blog lưu ý rằng tiến bộ hiện tại tại Quỹ IOTA về cơ chế đồng thuận IOTA 2.0 đang có vẻ mạnh mẽ.

  Theo ambcrypto

   

   

  Latest stories

  - Advertisement - spot_img

  Xem Thêm