More
  spot_img

  Klima DAO tiết kiệm được 100 triệu đô la phát thải carbon, đang nhắm tới việc tăng giá cao hơn

  Klima DAO đã tích lũy được hơn 9 triệu tấn carbon bù đắp theo một thông báo ngày 8 tháng 11. Giá trị USD của những khoản bù đắp đó đã vượt quá 100 triệu USD. Trong một bài đăng trên blog, dự án giải thích rằng những khoản bù đắp đó tương đương với lượng khí thải hàng năm của Georgia, Jamaica hoặc Papua New Guinea.

  Giao thức Klima DAO nhằm mục đích tăng giá của tài sản carbon. Nhóm nghiên cứu cốt lõi nói với Cointelegraph rằng họ dự định gây áp lực lên giá bù đắp carbon “để trở nên có lợi hơn khi tham gia vào các hoạt động tạo ra bù đắp, chẳng hạn như bảo tồn đất để cô lập carbon, hoặc khôi phục rừng và vùng đất ngập nước.”

  Bù đắp carbon là giảm phát thải khí nhà kính ở một nơi để bù đắp cho lượng khí thải ở nơi khác. Bằng cách tích lũy tất cả các khoản bù đắp đó, được gọi là Tấn carbon cơ bản (BCT), quỹ Klima DAO đã khóa khoảng 85% trong số 10,7 triệu BCT hiện có trên chuỗi. Mỗi BCT là một tài sản kỹ thuật số đại diện cho một tấn carbon từ cơ quan đăng ký Đơn vị Carbon đã được xác minh (VCU), đã được kết nối vào Polygon bằng Giao thức Toucan.

  Dự án hy vọng sẽ kích thích sự tăng trưởng về giá của token BCT bằng cách cung cấp chia sẻ phí, chương trình liên kết và các nhóm thanh khoản được khuyến khích trên Sushiswap. Dự án đang tận dụng blockchain như một hệ thống lưu giữ hồ sơ có thể tạo ra tiêu chuẩn hóa và trách nhiệm giải trình trong việc đánh giá hiệu quả dữ liệu về tác động kinh tế và môi trường.

  Theo cointelegraph

   

   

   

  Latest stories

  - Advertisement - spot_img

  Xem Thêm