More
  spot_img

  Ngân hàng lớn thứ ba của Pháp Société Générale tham gia vào không gian DeFi thông qua MakerDAO

  Ngân hàng lớn thứ ba của Pháp, Société Générale, đã thực hiện một bước tiến trong lĩnh vực tài chính phi tập trung, sau khi bắt đầu tương tác trực tiếp với DeFi Protocol MakerDAO. Ngân hàng có hơn 29 triệu khách hàng và là một trong những ngân hàng lớn nhất tương tác với DeFi.

  Đề xuất của Société Générale

  Tuần này, ngân hàng Pháp đã gửi đề xuất cho nền tảng cho vay Tài chính phi tập trung MakerDAO để chấp nhận token trái phiếu trên chuỗi mà ngân hàng đã phát hành làm tài sản thế chấp cho khoản vay stablecoin DAI. Khoản vay đã được trung gian giữa một số pháp nhân và các bên thứ ba khác và tương đương với khoảng 20 triệu đô la trong DAI. Đây có thể là một trong những bước lớn nhất được thực hiện đối với việc áp dụng thể chế Tài chính phi tập trung.

  Société Générale-Forge, một công ty con được quản lý của ngân hàng đặc biệt tập trung vào tài sản kỹ thuật số, đã đệ trình đề xuất. Société Générale-Forge đã thử nghiệm với các tài sản blockchain và chuỗi khối trong một số năm và đã phát hành các token được hỗ trợ bằng trái phiếu trên Ethereum vào năm 2019.

  Trường hợp sử dụng thí điểm

  Société Générale-Forge (SocGen) đã viết trong đề xuất gửi cho MakerDAO rằng khoản vay sẽ đóng vai trò là “trường hợp sử dụng thử nghiệm”, với một trong những mục tiêu của dự án là giúp hình thành và thúc đẩy một thử nghiệm theo khuôn khổ pháp lý của Pháp.

  Các token do SocGen phát hành được phát hành vào năm 2020, với tỷ lệ cố định là 0% và đáo hạn vào năm 2025. Chúng có xếp hạng AAA từ Moody’s và Fitch, với cả token trái phiếu và DAI được pháp luật Pháp công nhận.

  Tổ chức khung pháp lý

  Cả MakerDAO và SocGen đều có kinh nghiệm đáng kể về hợp đồng thông minh, nhưng rào cản thực sự là trong việc triển khai khuôn khổ pháp lý để tránh bất kỳ xung đột tiềm ẩn nào có thể phát sinh khi các tổ chức trong thế giới thực tương tác với các hệ thống tự quản trên chuỗi.

  SocGen, SocGen Forge, giao thức MakerDAO là các thực thể chính. Nhóm DIIS sẽ đóng vai trò như một bộ phận an ninh, đây là một yêu cầu theo luật của Pháp. Bộ phận an ninh bảo đảm sẽ thực thi các điều khoản của khoản vay theo luật của Pháp. MakerDAO sẽ có đại diện pháp lý của mình, mà công ty vẫn chưa chỉ định và cũng sẽ có một bên thứ ba chưa được nêu tên sẽ giúp tạo điều kiện cho các khoản vay DAI đối với Đô la. Bên này có thể là một sàn giao dịch tập trung hoặc một dịch vụ giám sát.

  Người đóng góp cho MakerDAO, PaperImperium đã lên Twitter để nói về các tùy chọn của MakerDAO, nêu rõ,

  “Người đại diện của Maker có thể sẽ là một trong những pháp nhân mà chúng tôi đã và đang thử nghiệm. Tôi không chắc liệu chúng tôi đã giải quyết vấn đề nào chưa, nhưng chúng tôi có một số lựa chọn về cấu trúc và quyền tài phán. ”

  Đề xuất đang được xem xét

  Người đứng đầu Đơn vị Tài chính Thế giới Thực của MakerDAO, Sebastien Derivaux, đã tuyên bố trong khi trả lời đề xuất rằng đề xuất này “không có rủi ro / phần thưởng tốt” và lưu ý rằng đề xuất sẽ cần một lượng đáng kể các nguồn lực phát triển để vượt qua. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra những lợi ích phụ trợ của đề xuất, cụ thể hơn là đề xuất có kiến ​​trúc pháp lý để chấp nhận trái phiếu ngân hàng khác.

  “Tài sản thế chấp này nên được coi là bước một trong những gì tiếp theo sẽ xảy ra. Tích hợp tất cả các trái phiếu được giao dịch công khai và cung cấp repo. Một thị trường khá lớn. ”

  Hiện tại, đề xuất này đang trong giai đoạn thảo luận và sẽ được đưa ra bỏ phiếu chính thức trong vài tuần tới.

  Theo cryptodaily

  Latest stories

  - Advertisement - spot_img

  Xem Thêm