More
  spot_img

  Nguồn Cung luân chuyển và Nguồn Cung tối đa trong thị trường là gì?

  Cho dù bạn đang đọc một bài báo liên quan đến tiền điện tử hay bạn đang trên Coinmarketcap kiểm tra một loại tiền điện tử cụ thể, có khả năng là bạn đã thắc mắc về nguồn cung hạn. Theo Dictionary.com, thuật ngữ “cung cấp” là viết tắt của “một số lượng của một cái gì đó có sẵn hoặc có sẵn, có thể sử dụng; một cổ phiếu hoặc một cửa hàng.”

  Điều này cũng tương tự đối với tiền điện tử; Nguồn cung tiền điện tử cho chúng ta thấy có bao nhiêu token đang có sẵn và bao nhiêu token sẽ được tạo ra. Trước hết, nguồn cung tiền điện tử có thể được giới hạn hoặc không bị giới hạn. Nguồn cung hạn chế có nghĩa là nguồn cung của loại tiền điện tử cụ thể đó là hữu hạn, trong khi nguồn cung chưa được giới hạn có nghĩa là nguồn cung là vô hạn.

  Nguồn cung luân chuyển

  Nguồn cung luân chuyển của một loại tiền điện tử cụ thể là số lượng gần đúng các đồng tiền lưu hành trên thị trường mở. Ví dụ, Bitcoin có nguồn cung tối đa là 21 triệu BTC, trong khi chỉ có 89% nguồn cung đó được lưu thông. Có nghĩa là, Bitcoin có nguồn cung lưu hành là 18,7 triệu BTC.

  Bạn cũng có thể xem nguồn cung lưu hành là số lượng token có sẵn tại thời điểm cụ thể đó hoặc nguồn cung có sẵn trên thị trường.

  Re-balancing our supply chains post the pandemic - Infosys ...

  Chúng ta phải lưu ý rằng nguồn cung luân chuyển là yếu tố ảnh hưởng chủ yếu đến giá của một loại tiền điện tử. Ví dụ: nếu chúng tôi không biết nguồn cung lưu hành của một đồng tiền điện tử nào đó, chúng tôi chỉ cần chia vốn hóa thị trường hiện tại của nó với giá hiện tại và ra số lượng tiền lưu hành.

  Điều tương tự cũng có thể được thực hiện nếu chúng ta muốn biết vốn hóa thị trường của một đồng tiền điện tử nào đó; chúng ta chỉ cần nhân nguồn cung luân chuyển của tiền điện tử đó với giá hiện tại của nó.

  Vốn hóa thị trường = NguồnCung Luân Chuyển X Giá hiện tại

  Nguồn Cung tối đa

  Mặt khác, nguồn cung tối đa là số lượng token mà một đồng tiền điện tử có thể có (là một con số hữu hạn). Như đã đề cập trước đây, Bitcoin có nguồn cung tối đa là 21 triệu, có nghĩa là sẽ chỉ có 21 triệu Bitcoin được tạo ra. Tuy nhiên, có hai loại tiền điện tử khi nói đến nguồn cung tối đa của chúng – loại có nguồn cung hạn chế (Bitcoin) và loại có nguồn cung chưa được giới hạn.

  Nguồn cung hạn chế

  Có nguồn cung hạn chế có nghĩa là có giới hạn về số lượng tiền điện tử cụ thể đó sẽ tồn tại trên thị trường. Ví dụ, Cardano có nguồn cung giới hạn là 45 tỷ, có nghĩa là sẽ chỉ có 45 tỷ ADA tồn tại. Có nguồn cung hạn chế được coi là tốt hơn vì nó làm cho giá trị của đồng tiền giảm phát.

  Bitcoin Price Ticks Higher Amid Strong Korean Demand ...

  Một số ví dụ về tiền xu có Nguồn cung hạn chế:

  Nguồn cung không giới hạn

  Có một nguồn không giới hạn có nghĩa là không có giới hạn về số lượng tiền điện tử sẽ được lưu hành; có nghĩa là có thể có vô số đồng tiền đó được tạo ra. Ví dụ như Dogecoin và Ethereum, có nguồn cung tối đa chưa giới hạn. Hơn nữa, nguồn cung chưa được khai thác khiến tiền điện tử trở nên lạm phát (mất giá dần theo thời gian).

  "Ethereum is blooming and we are doubling down on it ...

  Một số ví dụ về tiền xu có Nguồn cung không giới hạn:

  Theo Crypto-academy

  Latest stories

  - Advertisement - spot_img

  Xem Thêm