More
  spot_img

  Nhà điều hành USDC Circle đã nhận được trát đòi hầu tòa từ SEC yêu cầu “Hợp tác điều tra”

  Hôm qua, vào ngày 4 tháng 10 năm 2021, Circle Internet Financial đã đệ trình Mẫu S-4 lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Hồ sơ này được thực hiện trong khuôn khổ kế hoạch sáp nhập của Circle.

  Circle được SEC triệu tập vào tháng 7 năm 2021 Theo văn bản hồ sơ được công bố bởi cơ quan giám sát SEC của Hoa Kỳ, Circle tiết lộ rằng nó đã được triệu tập ba tháng trước. Trát đòi hầu tòa được ban hành bởi Bộ phận Thực thi của SEC.

  Theo báo cáo của Bloomberg Crypto, Circle đã tiết lộ công ty, chuẩn bị ra mắt công chúng thông qua việc sáp nhập với công ty Concord Acquisition Corp. Circle thừa nhận rằng SEC đã yêu cầu thông tin về các sản phẩm và hoạt động nắm giữ của mình: Ngoài ra, vào tháng 7 năm 2021, chúng tôi đã nhận được trát đòi hầu tòa điều tra từ Bộ phận Thực thi SEC yêu cầu các tài liệu và thông tin liên quan đến một số cổ phần, chương trình khách hàng và hoạt động của chúng tôi. Sau đó, đại diện circle nhấn mạnh rằng nhóm nghiên cứu đang “hợp tác đầy đủ” với cuộc điều tra của SEC.

  Vào ngày 9 tháng 8 năm 2021, Circle đã quyết định trả khoản tiền phạt tiền tệ dân sự là 10,4 triệu đô la, để giải quyết vụ kiện chống lại công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của mình là Poloniex.

  What is USD Coin (USDC)? | SwissBorg

  Theo Mục 5 của Đạo luật Giao dịch, Poloniex bị buộc tội cung cấp chứng khoán chưa đăng ký làm tài sản kỹ thuật số cho công dân Hoa Kỳ. Sản phẩm chính của Circle, stablecoin USD Coin (USDC), đã thu hút được rất nhiều sự chú ý trong năm nay. Đây là stablecoin lớn phát triển nhanh nhất khi vốn hóa thị trường của nó tăng vọt từ 3,9 tỷ USD lên hơn 32 tỷ USD vào năm 2021.

  Theo u.today

  Latest stories

  - Advertisement - spot_img

  Xem Thêm