More
  spot_img

  Ripple đề xuất một ‘cách tiếp cận thực sự’ đối với quy định về tiền điện tử

  Công ty FinTech Ripple có trụ sở tại San Francisco gần đây đã giải thích “cách các khung pháp lý tài chính hiện có có thể được sử dụng thúc đẩy đổi mới và tăng cường bảo vệ người tiêu dùng và thị trường”. Trong một tài liệu ba trang được xuất bản bởi Ripple, công ty California đã mô tả “tầm nhìn của mình về một khung pháp lý thực tế cho tiền điện tử, thanh toán hỗ trợ blockchain và tài sản kỹ thuật số.”

  Ripple đề cập rằng họ hy vọng “một khung pháp lý khuyến khích tiềm năng giải phóng của công nghệ tiền điện tử và blockchain, đồng thời thiết lập các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng và thị trường quan trọng”.

  Ripple tin rằng “bất kỳ luật pháp hoặc khung chính sách nào nhằm điều chỉnh tiền điện tử nên thúc đẩy một cuộc đối thoại tích cực giữa các nhà quản lý và những người tham gia thị trường” vì “sự hợp tác công tư” như vậy sẽ “dẫn đến kết quả chính sách phù hợp và hiệu quả hơn cho ngành công nghiệp và người tiêu dùng”. Hơn nữa, theo Ripple, “thị trường tài chính Mỹ được coi là đầu tiên trong lớp và điều đó một phần là do khung pháp lý hiện có mà họ hoạt động.” Họ nói rằng khuôn khổ này đã được “điều chỉnh” để “giải thích cho một số thuộc tính độc đáo vốn có của tiền điện tử – có thể “tạo sự rõ ràng mà các nhà đổi mới tìm kiếm – và sự bảo vệ thị trường mà người tiêu dùng xứng đáng.”

  Sau đó, họ tiếp tục đưa ra các ví dụ về hai đề xuất lập pháp hiện có trong lĩnh vực này: “Đạo luật rõ ràng về chứng khoán (SCA)” và “Đạo luật trao đổi hàng hóa kỹ thuật số (DCEA, H.R. 8373 trong Đại hội 116)”. Kết luận của Ripple là “mỗi đề xuất trên – dù được thực hiện riêng biệt hay cùng nhau – có thể thành công trong việc giữ ngành công nghiệp ở Mỹ đồng thời duy trì sự bảo vệ mạnh mẽ của người tiêu dùng và nhà đầu tư đã làm cho thị trường vốn Mỹ trở nên tốt nhất trên thế giới.”

  Theo cryptoglobe

   

   

  Latest stories

  - Advertisement - spot_img

  Xem Thêm