More
  spot_img

  Vitalik Buterin đề xuất cấu trúc phí gas mới cho Ethereum

  Vitalik Buterin đã đưa ra một gợi ý chính thức về cấu trúc phí mới cho mạng Ethereum, được gọi là “EIP-1559 đa chiều”, đề cập đến việc nâng cấp EIP-1559 được thực hiện trước đó.

  Đằng sau ngôn từ kỹ thuật, các tính toán và công thức là những gợi ý đơn giản có thể, trên thực tế, thay đổi cách thức hoạt động của phí trên Ethereum: lượng phí gas khác nhau sẽ được sử dụng cho các hoạt động khác nhau trên mạng. Ngày nay, Ethereum sử dụng một chương trình trong đó cùng một lượng phí gas đang được sử dụng cho các nhu cầu khác nhau trên mạng. Ví dụ: dữ liệu giao dịch trung bình và calldata chỉ dành 3% phí gas cho một khối, trong khi khối “lớn nhất” chứa dữ liệu gấp 67 lần.

  Việc sử dụng một tài nguyên duy nhất cho cả trường hợp xấu nhất và trung bình không hoạt động tối ưu. Nói một cách đơn giản: người dùng mạng Ethereum trả nhiều tiền hơn khi họ có thể trả ít hơn cho một hoạt động trên mạng. Khái niệm phí gas mới sẽ tạo ra một cấu trúc công bằng trong đó phí gas sẽ được sử dụng tối ưu hơn, cho phép người dùng chi tiêu ít hơn cho các loại hoạt động khác nhau như đúc tiền, giao dịch calldata và nhiều hơn nữa.

  Buterin đã đề xuất hai cách để hiện thực hóa cấu trúc phí mới trên mạng: chi phí thực hiện phí gas vẫn cố định và chi phí vận hành phụ thuộc vào loại tài nguyên được sử dụng chia cho phí cơ bản. Tùy chọn thứ hai, “tinh khiết hơn”, theo Vitalik, yêu cầu thực hiện một khoản phí cơ bản cố định và khí khối không giới hạn. Phí ưu tiên trả cho những người tạo khối trên mạng bằng phí cơ bản cộng với tỷ lệ phần trăm. Ngoài cấu trúc phí đủ hơn, bản cập nhật sẽ thêm một lớp bảo vệ khác cho mạng.

  Theo u.today

   

   

  Latest stories

  - Advertisement - spot_img

  Xem Thêm