More
  spot_img

  Vitalik đề cập đến Enggame: Ethereum 2.0 và tương lai của mạng Blockchain

  Với tiêu đề “Endgame”, người đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, đã đưa ra một ý tưởng giả thuyết về một “blockchain lớn” chống kiểm duyệt nhưng đi kèm với một số đánh đổi như khả năng mở rộng và loại bỏ tính phi tập trung khi nói đến sản xuất khối.

  Để đạt được một hệ thống trong đó sản xuất khối vẫn tập trung nhưng xác nhận khối là phi tập trung, cần phải có một số cập nhật nhất định tại chỗ. Buterin đã liệt kê một loạt các triển khai, bao gồm việc bổ sung cấp độ staking thứ hai, giới thiệu bằng chứng gian lận / ZK-SNARKS, tính khả dụng của dữ liệu và các kênh thứ cấp cho các giao dịch. Một hệ thống với tất cả các giải pháp nói trên sẽ cung cấp cơ sở hạ tầng cơ bản, nhưng giám đốc điều hành tin rằng nó vẫn sẽ “hơi xấu xí về mặt thẩm mỹ”.

  Trên thực tế, việc triển khai rollup, chẳng hạn như Arbitrum, Optimism, Zksync, StarkNet, cũng sẽ dẫn đến một kết quả tương tự của sản xuất khối tập trung. Buterin tuyên bố rằng việc triển khai đơn lẻ sẽ không thành công trong việc nắm giữ gần một nửa hoạt động của Ethereum và thay vào đó sẽ tối đa hóa ở mức vài trăm giao dịch mỗi giây.

  Mặc dù một tương lai cho Ethereum sẽ nghiên cứu sâu ở phần các nút xác nhận phi tập trung, kháng kiểm duyệt mạnh mẽ và thậm chí sản xuất khối phân tán. Giám đốc điều hành khẳng định rằng việc phân cấp sản xuất khối có thể không kéo dài quá lâu và gợi ý khả năng MEV xuyên miền.

  Multimillionaire 25-year-old crypto king Vitalik Buterin ...

  Trong một thế giới đa miền, Buterin tuyên bố rằng có “áp lực mạnh mẽ đối với cùng một người kiểm soát sản xuất khối trên tất cả các lĩnh vực”. Trong khi một tình huống như thế này chỉ là giả thuyết, nó vẫn có thể khả thi trên thực tế. Nói tóm lại, tập trung hóa là một yếu tố tiếp tục xuất hiện bất kể tuyến đường mà blockchain có kế hoạch đi tới.

  Đây là nơi các cơ chế cấp giao thức bao gồm nút xác nhận, lấy mẫu sẵn có dữ liệu và bỏ qua các kênh để “điều chỉnh” thị trường. Những kỹ thuật này sẽ đảm bảo rằng quyền lực không bị lạm dụng bởi bất kỳ tác nhân nào.

  Về Ethereum, người đồng sáng lập tin rằng “lợi ích sâu sắc” của lộ trình tập trung vào rollup của mạng ngụ ý rằng nó “ETH sẵn sàng cho tất cả các tương lai”. Hơn nữa, blockchain không cần phải “trung thành với một ý kiến” nào. Trên một lưu ý cho các nhà nghiên cứu ETH, Buterin chỉ ra rằng điều quan trọng là phải có một sự hiểu biết rõ ràng về mức độ phân cấp trong sản xuất khối có thể đạt được.

   

   

   

   

  Latest stories

  - Advertisement - spot_img

  Xem Thêm